Showing 1–12 of 33 results

10 Famous Armenian Queens, 10 reines arméniennes célèbres, 1, Zangak

17.94
Book "10 Famous Armenian Queens". Author: Artak Movsisyan, translation: Gevorg Nazaryan, pages: 104, cover: hard, dimensions: 22 x 30.5 cm, language: English, published: 2017. Livre "10 célèbres reines arméniennes". Auteur: Artak Movsisyan, traduction: Gevorg Nazaryan, pages: 104, couverture: rigide, dimensions: 22 x 30,5 cm, langue: anglais, publié: 2017.

100 Monologue, 100 Մոնոլոգ, 1, Newmag

11.91
Pages: 244, Size: 16x24, Cover: hard, Published: 2019, Translator: NewMag Էջեր՝ 244, Չափսը՝ 16x24, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2019, Թարգմանիչ՝ NewMag

Ali. King of the world, Ալի. Աշխարհի արքան, 1, Newmag

14.35
Pages: 568, Size: 14.5x22.3, Cover: hard, Published: 2019, Translator: Liana Zakaryan Էջեր՝ 568, Չափսը՝ 14.5x22.3, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2019, Թարգմանիչ՝ Լիանա Զաքարյան

Becoming. My story, Becoming. Իմ պատմությունը, 1, Newmag

14.39
Pages: 536, Size: 16x24, Cover: hard, Published: 2020, Translator: Liana Zakaryan Էջեր՝ 536, Չափսը՝ 16x24, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2020, Թարգմանիչ՝ Լիանա Զաքարյան

Charents’ shot, Չարենցի կրակոցը, 1, Antares

14.88
Pages: 672, Cover: hard, Language: All-Armenian, Size: 14x20, Published: 2018 Էջեր՝ 672,Կազմ՝ կոշտ,Լեզու՝ արևելահայերեն,Չափս` 14x20,Հրատարակված է՝ 2018

Clinging to life, Կյանքից կառչած, 1, Newmag

11.91
Pages: 174, Size: 14.5x22.3, Cover: hard, Published: 2019, Translator: NewMag Էջեր՝ 174, Չափսը՝ 14.5x22.3, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2019, Թարգմանիչ՝ NewMag

Common denominator, Ընդհանուր հայտարար, 1, Newmag

14.39
Pages: 428, Size: 14.5x22.3, Cover: hard, Published: 2018, Translator: Astghik Sargsyan Էջեր՝ 428, Չափսը՝ 14.5x22.3, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2018, Թարգմանիչ՝ Աստղիկ Սարգսյան

Farewell to illusions, Հրաժեշտ պատրանքներին, 1, Newmag

11.91
Pages: 650, Size: 16.5 X 24, Cover: soft, Published: 2019, Translator: NewMag Էջեր՝ 650,Չափեր : 16,5 X 24, Կազմ՝ փափուկ, Հրատարակված է՝ 2019, Թարգմանիչ՝ NewMag

Game of Thrones, Գահերի խաղը, 1, Newmag

11.89
Pages: 339, Size: 14.5x22.3, Cover: hard, Published: 2019, Translator: NewMag Էջեր՝ 339, Չափսը՝ 14.5x22.3, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2019, Թարգմանիչ՝ NewMag

Great Passion Great, Grande passion géniale, 2, Zangak

7.73
Book "Great Passions of the Great". Book "Great Passions of the Great". Editors: Artak Vardanyan, pages: 112, cover: solid, dimensions: 11.5 x 17 cm, language: Eastern Armenian, published 2005. Livre "Les grandes passions des grands". Livre "Les grandes passions des grands". Rédacteurs: Artak Vardanyan, pages: 112, couverture: solide, dimensions: 11,5 x 17 cm, langue: arménien oriental, publié en 2005.

I’m Zlatan, Ես Զլատանն եմ, 1, Newmag

14.35
Pages: 552, Size: 14.5x22.3, Cover: hard, Published: 2020, Translator: NewMag Էջեր՝ 552, Չափսը՝ 14.5x22.3, Կազմ՝ կոշտ, Հրատարակված է՝ 2020, Թարգմանիչ՝ NewMag

Mahariakan, Մահարիական, 1, Antares

14.88
Pages: 640, Size: 14.8x21, Cover: hard, Language: Eastern Armenian, Published: 2018 Էջեր՝ 640, Չափեր : 14,8x21,Կազմ՝ կոշտ, Լեզու՝ արևելահայերեն,Հրատարակված է՝ 2018